Arquivos: Anejos

Antón M. Pazos.

Las reliquias de Santiago: documentos fundamentales de la reinventio de 1879. Anejo 51, 2021, CSIC; Xunta de Galicia, 413 páxinas. Resumo: Os estudos sobre peregrinacións son un tema de investigación cun percorrido cada vez máis brillante. Se nos cinguimos ao ámbito da peregrinación xacobea desde un punto de vista estritamente histórico, é moi de destacar …

Antón M. Pazos. Read More »

López Martínez, Amalia.

Minutarios notariales de Estevo Pérez (Ourense, Siglo XIV). Anejo 50, 2020, CSIC; Xunta de Galicia, 1524 páxs. Resumen: esta obra recolle os minutarios notariais de Estevo Pérez (Ourense, século XIV), custodiados no arquivo da Catedral de Ourense. Como citar: Amalia LÓPEZ MARTÍNEZ, Minutarios notariales de Estevo Pérez (Ourense, siglo XIV), Santiago de Compostela, Consejo Superior …

López Martínez, Amalia. Read More »

González Paz, Carlos Andrés.

O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder. Anejo 49, 2020, CSIC; Xunta de Galicia, 1213 páxs. Resumo: O obxectivo principal desta obra é o estudo da rexión do bispado de Mondoñedo entre os séculos IX e XIII, coa finalidade esencial de avanzar no coñecemento existente sobre a súa traxectoria histórica medieval. …

González Paz, Carlos Andrés. Read More »

Martins Ferreira, Joao Paulo.

A nobreza galego-portuguesa da diocese de Tui (915-1381). Anejo 48, 2019, CSIC; Xunta de Galicia, 857 páxs. Resumo: O volume A Nobreza Galego-Portuguesa da Diocese de Tui (915-1381) céntrase na análise da identidade política e socio-familiar da aristocracia transfronteiriza da antiga diocese de Tuy, cuxa articulación tivo lugar nunha franxa territorial definida polo curso portugués …

Martins Ferreira, Joao Paulo. Read More »

Enjo Babío, María Ascensión.

Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense (S. XIV). Estudio introductorio y transcripción. Anejo 46, 2018, CSIC; Xunta de Galicia, 1708 páxs. Resumo: O principal obxectivo desta obra é realizar a transcrición dos documentos do cabido catedralicio de Ourense do século XIV. O noso propósito non é obter conclusións sobre o cabido, senón …

Enjo Babío, María Ascensión. Read More »

Fernández Gasalla, Leopoldo.

Galicia en la Guerra de Sucesión (1700-1714). Anejo 45, 2018, CSIC; Xunta de Galicia, 1166 páxs. Resumo: Esta obra describe o papel do Reino de Galicia na guerra da Sucesión española (1700-1714). Sen deixar ao carón os aspectos organizativos e as consecuencias sociais, económicas e políticas da contenda, o autor céntrase no estudo das operacións …

Fernández Gasalla, Leopoldo. Read More »

Rubio Martínez, Amparo.

El reinado de los Reyes Católicos en Galicia: actividad económica y fiscalidad regia. Anejo 43, 2016, CSIC; Xunta de Galicia, 722 páxs. Resumo: Os Reis Católicos procederon a restaurar a efectividade do poder real e a construír un novo equilibrio na repartición de funcións cos outros poderes políticos e sociais presentes, esixindo a aceptación da …

Rubio Martínez, Amparo. Read More »

García Tato, Isidro.

El destacamento penal de las minas de wolfram de Valborrás (Casaio de Valdeorras). Anejo 42, 2016, CSIC; Xunta de Galicia, 763 páxs. Resumo: Esta obra supón un estudo histórico do destacamento penal das minas de wolframio de Valborrás de Casaio (Ourense) desde a súa fundación no mes de setembro de 1942 ata o seu peche …

García Tato, Isidro. Read More »

Scroll to Top