Cuadernos de Estudios Gallegos

RRevista do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. Entre outras bases de datos está incluída en SCOPUS, FRANCIS, IMB e PIO.
Inicio da publicación: 1944
Total de números publicados: 133 (vol. 67)

(Solicitude de artigos anteriores: biblioteca@iegps.csic.es)

Derradeiro número..

Scroll to Top