Arquivos: Investigaciones

A casa señorial en Galicia (séculos XIII-XVII): documentos, linaxes e armerías

Investigadores Principais: Pablo S. Otero Piñeyro Maseda e Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Organismo financiador: CSIC. Período: 2023-2026. Resumo: Contextualización e rendibilización social do patrimonio social do patrimonio monumental, artístico e documental ao redor da casa señorial e, en especial, en todo o que se refire á articulación social do espazo e á presenza …

A casa señorial en Galicia (séculos XIII-XVII): documentos, linaxes e armerías Read More »

Facenda real, poder e sociedade en Galicia no tránsito do Medievo á Modernidade (1450-1550)

Investigador Principal: Amparo Rubio Martínez. Organismo financiador: Vicepresidencia de Investigación Científica y Técnica, CSIC.  Período: 2022-2023. Objetivo: o proxecto pretende profundar no coñecemento das estruturas fiscais e sistemas impositivos do reino de Galicia durante o período baixomedieval, prestando atención á relación que establece o poder real cos poderes señoriais do Reino a través da súa participación …

Facenda real, poder e sociedade en Galicia no tránsito do Medievo á Modernidade (1450-1550) Read More »

Neocamiños

Investigador Principal: Antón M. Pazos. Organismo financiador: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Xunta de Galicia. Período: 2021-2024. Objetivo: o obxecto xeral do convenio de investigación "NEOCAMIÑOS" consiste en afondar no coñecemento interdisciplinario do fenómeno xacobeo coa finalidade do deseño conceptual e a aplicación práctica dunha ferramenta metodolóxica …

Neocamiños Read More »

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio.

Investigador Principal: Pablo S. Otero Piñeyro Maseda. Organismo financeiro: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (HAR2017-82480-P). Período: 2018-2021. Obxetivo: abordar unha reflexión global sobre a casa señorial na Galicia dos séculos XIII ao XVI para establecer sobre unha sólida base heurística os seus trazos definitorios, e á vez un panorama axustado dos procesos que a …

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio. Read More »

Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (II).

Investigador Principal: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Organismo financeiro: Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2013-42985-P). Período: 2015-2017. Prorrogado ata decembro de 2018. Obxetivo: identificación e estudo da estrutura interna dun grupo representativo de liñaxes, recoñecemento das redes parentais e clarificación do proceso de xerarquización da nobreza galega ao longo dos últimos séculos medievais.

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela en la segunda mitad del siglo XIX: entre tradición y modernidad en el contexto europeo.

Investigador Principal: Antón M. Pazos. Organismo financeiro: Ministerio de Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2014-58753-P). Período: 2015-2017. Prorrogado ata xuño de 2018. Obxetivo:  análise da ‘re-inventio’ xacobea de 1879 dentro das novas correntes de arqueoloxía sacra e as incipientes técnicas de comunicación de finais do século XIX, nun estudo comparado con outros centros de peregrinación españois …

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela en la segunda mitad del siglo XIX: entre tradición y modernidad en el contexto europeo. Read More »

Linaje, parentela y poder: la pirámide nobiliaria gallega (siglos XIII al XV) (I).

Investigador Principal: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Organismo financeiro: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-18378). Período: 2011-2013. Obxetivo: identificación e estudo da estrutura interna dun grupo representativo de liñaxes, recoñecemento das redes parentais e clarificación do proceso de xerarquización da nobreza galega ao longo dos últimos séculos medievais.

El encuadramiento obrero en la España de la posguerra. (ENOBREP).

Investigador Principal: Antón M. Pazos. Organismo financeiro: Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-17955/HIST). Período: 2011-2013 Obxetivo: estudo das condicións de encadramento social dos traballadores segundo os distintos actores sociais e os enfrontamentos internos no réxime polo control social conseguinte.

A cultura dos pazos en Galicia: o Pazo de Tovar. (CULTURPAZ).

Investigador Principal: Antón M. Pazos. Organismo financeiro: Xunta de Galicia (10SEC606033PR) Período: 2010-2013. Obxetivo: análise da cultura e o patrimonio pacego de Galicia, procurando unha análise comparativa con realidades similares europeas, entre os séculos XVI-XX.

CUIUS REGIO. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE).

Investigador Principal: Dick de Boer, University of Groningen, Netherlands; Investigador principal do Grupo Portugués: Luis Adão da Fonseca; Investigador responsable del Grupo Español, integrado no Grupo Portugués: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. Organismo financeiro: European Science Foundation «EuroCORECODE Collaborative Research Projects (CRPs)», Funded by: ETF, FIST, FCT, GAČR, NURCR, NOW. Período: 2010-2013. Obxetivos: análise diacrónica …

CUIUS REGIO. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE). Read More »

Scroll to Top