Persoal

Pablo S. Otero Piñeyro Maseda

Licenciado e Doutor en Historia, ambos con Premio Extraordinario, pola Universidade de Santiago de Compostela. Realizou estancias postdoctorais no Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade (CEPESE) da Universidade do Porto e da FCT (Portugal) e no Instituto de Historia do CCHS do CSIC. Dende 2017 é Científico Titular do CSIC. En 2021 accedeu á vicedirección do IEGPS, sendo o seu actual director desde o mes de outubro de 2022.

Información de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540009
direccion.iegps@csic.es

Temas de investigación.

As súas liñas de investigación céntranse na edición de coleccións documentais de mosteiros e casas nobres, así como na historia social da nobreza galega na Baixa Idade Media e nos primeiros séculos da Modernidade, enfocando os seus intereses cara á contextualización do patrimonio señorial de Galicia e a historia social das mulleres.

Outras actividades.

A súa actividade investigadora está reflectida en seis monografías -un libro e dous volumes de coleccións documentais, aos que se engaden outras tres colecciones documentais en coautoría-, unha ducia de capítulos de libro e ao redor dunha trintena de artigos publicados en revistas con arbitraxe científica. Foi investigador principal do proxecto do Plan Estatal “La casa señorial en Galicia (siglos XIII- XVI). Materiales para su estudio” e na actualidade é o responsable de diferentes proxectos e contratos de investigación.

É membro e secretario do Consello de Redacción da revista Cuadernos de Estudios Gallegos e da súa serie bibliográficada Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, ademáis de vocal de Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos. É vocal da Comisión de Heráldica da Xunta de Galicia e membro titular da Académie Internationale de Généalogie.

Publicacións recentes.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ e Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“Cinco «espontáneas» lucenses: achegas á muller, sexualidade e violencia na Galicia interior (s. XVIII)”, Murguía. Revista Galega de Historia,  45-46 (2022), páxs. 57-77.

 

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“Rezos romanceados en documentación de las dominicas de Lugo en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad. Noticia del hallazgo y notas preliminares”, en R. Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid, Sílex, 2022 (Sílex Universidad), páxs. 707-712.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ e Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“El papel de las mujeres en la gestión y administración de la casa señorial en Galicia (siglos XV-XVII): posibilidades de estudio”, en María José Vilalta (ed.), Reptes de recerca en historia de les dones, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2022, páxs. 137-141.

Isidro GARCÍA TATO, Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

"Propedéutica y heurística en la obra del Padre José García Oro", Liceo Franciscano, 213, ano 69, 3ª época (xullo-decembro 2019), páxs. 463-476.

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“Redes parentales en la Galicia señorial (siglos XIII-XVI): los Puga, un linaje entre el campo y la ciudad”, en Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers e Christian Liddy (eds.), La familia urbana: matrimonio, parentesco y linaje en la Edad Media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2021, páxs. 89-125.

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio”, en La historiografía medieval en España y la conformación de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+I [Congreso Internacional celebrado en Madrid con ocasión de la XXXII Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales (24-25 octubre 2019)] [en línea], [s. l.], Sociedad Española de Estudios Medievales, 2020, págs. 143-147, disponible aquí.

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA et al.

Selección documental” en Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII–XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44), páxs. 617-720.

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA e Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“Documentos de doña Aldonza de Mendoza” en Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII–XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44), páxs. 721-836.

Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA

“Comentario y edición de un inventario documental del siglo XVI. Escrituras de Alonso López de Aguiar, señor del coto de Pena, en Galicia”, en Actas do 4º Congresso Internacional Casa Nobre - um património para o futuro, Arcos de Valdevez, Município de Arcos de Valdevez, 2017, páxs. 39-48.

José MÉNDEZ PÉREZ, Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA, Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ

El monasterio de San Salvador de Chantada. Historia y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2016 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 40), 829 páxs.

Loading...
Scroll to Top