Persoal

Antón M. PAZOS

Doutor en Historia e en Teoloxía. Membro do Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Foi profesor das universidades de Oviedo e Navarra até a súa incorporación ao CSIC no Instituto de Historia de Madrid, onde dirixiu a revista Hispana Sacra e foi subdirector do máster de alta especialización sobre o mundo hispano, promovido pola Fundación Carolina coa Fundación Mapfre. No 2006 trasladouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540236
a.pazos@csic.es

Temas de investigación.

As súas investigacións téñense centrado na historia relixiosa contemporánea de España e América, con traballos sobre a guerra civil española -como a edición do Archivo Gomá–, o clero secular ou a Igrexa nos séculos XIX e XX. Sobre a historia relixiosa da América hispana tratou fundamentalmente o cambio do século XIX ao XX. No IEGPS coordina unha liña de traballo sobre peregrinacións, que ten promovido varios coloquios internacionais e callado na rede de investigadores CINPAC network.

Outras actividades.

É vicedirector do IEGPS e presidente da CIHEC (Comisión Internacional de Historia y Estudios del Cristianismo, http://www.cihec.org/), así como académico correspondente das academias ecuatoriana e colombiana de Historia Eclesiástica e do Instituto Balear de Historia. É membro dos comités de redacción das revistas Hispania Sacra e Cuadernos de Estudios Gallegos e das súas dúas series bibliográficas, Anejos e Monografías. Ten dirixido trece teses de doutoramento e nove proxectos de investigación como investigador principal. Na editorial Routledge foi editor da serie Compostela International Studies in Pilgrimage History and Culture.

Publicacións recentes.

Antón M. PAZOS (ed.)

Nineteenth-Century European Pilgrimages. A New Golden Age, Routledge, London - New York, 2020, 284 páxs.

Antón M. PAZOS (ed.)

Relics, Shrines and Pilgrimages. Sanctity in Europe from Late Antiquity, Routledge, London - New York, 2020, 274 páxs.

Antón M. PAZOS

“Compostela, Rome and the revival of pilgrimages to Santiago”, en Antón M. PAZOS (ed.), Nineteenth-Century European Pilgrimages. A New Golden Age, Routledge, London - New York, 2020, páxs. 101-118.

Antón M. PAZOS

“The course and consequences of the reinventio of the relics of St James in 1879”, en Antón M. PAZOS (ed.), Relics, Shrines and Pilgrimages. Sanctity in Europe from Late Antiquity, Routledge, London - New York, 2020, páxs. 109-127.

Antón M. PAZOS

“España y la Santa Sede en la Gran Guerra: De las propuestas de paz a la Conferencia de París”, en Marc AGOSTINO (a cura di), Santa Sede e Cattolici nel mondo postbelico 1918-1922. Raccolta di Studi nel centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, páxs. 77-96. 

Antón M. PAZOS (ed.)

Translating the Relics of St James: From Jerusalem to Compostela, Routledge, London - New York, 2017, 242 páxs.

Antón M. PAZOS (ed.)

La renovación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el siglo XIX: entre tradición y modernidad, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 16), 216 págs.

Antón M. PAZOS

“La reinventio de la tumba de Santiago en 1879: objetivos y logros” en Antón M. Pazos (ed.), La renovación de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el siglo XIX: entre tradición y modernidad, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 16), páxs. 63-86.

Antón M. PAZOS

“Recent Biographies of 20th-Century Popes. Some Comments”, Spiritual and Ecclesiastical Biographies: Research, Results, and Reading, Kungl, Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien - The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, (Konferenser KVHAA, 94), Stockholm 2017, páxs. 166-175.

Antón M. PAZOS

“Plus que pèlerins. Charité et oeuvres de charité à Saint-Jacques-de-Compostelle à la fin du XIXe siècle” en Josette Pontet (dir.) Année Cestac. Société, religión et charité au XIXe siècle, Société des Sciences Lettres et Arts de Bayonne & Ville d’Anglet, Bayonne 2017, págs. 221-235.

Loading...
Scroll to Top