Persoal

Antón M. PAZOS

Doutor en Historia e en Teoloxía. Membro do Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Foi profesor das universidades de Oviedo e Navarra até a súa incorporación ao CSIC no Instituto de Historia de Madrid, onde dirixiu a revista Hispana Sacra e foi subdirector do máster de alta especialización sobre o mundo hispano, promovido pola Fundación Carolina coa Fundación Mapfre. No 2006 trasladouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540237
a.pazos@csic.es

Temas de investigación.

As súas investigacións téñense centrado na historia relixiosa contemporánea de España e América, con traballos sobre a guerra civil española -como a edición do Archivo Gomá–, o clero secular ou a Igrexa nos séculos XIX e XX. Sobre a historia relixiosa da América hispana tratou fundamentalmente o cambio do século XIX ao XX. No IEGPS coordina unha liña de traballo sobre peregrinacións, que ten promovido varios coloquios internacionais e callado na rede de investigadores CINPAC network.

Outras actividades.

É vicepresidente da Comisión Internacional de Historia y Estudios del Cristianismo,  http://www.cihec.org/, así como académico correspondente das academias ecuatoriana e colombiana de Historia Eclesiástica e do Instituto Balear de Historia. É membro do comité de redacción de Hispania Sacra (Madrid) e do comité científico de Studia et Documenta (Roma) e Atti e Documenti (Ciudad do Vaticano). Dirixiu trece teses doutorais e once proxectos de investigación como investigador principal. Na editorial Routledge foi editor da serie Compostela International Studies in Pilgrimage History and Culture.

Publicacións recentes.

Antón M. PAZOS (ed.)

Religious Pilgrimages in the Mediterranean World, Routledge, London - New York 2023, 188 páxs.

Antón M. PAZOS

"Recent Research in a Renewed Pilgrimage. The Way of St James in the Nineteenth and Twentieth Centuries", en Antón M. Pazos (ed.), Religious Pilgrimages in the Mediterranean World, Routledge, London - New York 2023, páxs. 67-68

Antón M. PAZOS

"Medio siglo de Misión española en Francia", en Pierantonio Piatti (ed.) Libellus quasi speculum. Studi offerti a Bernard Ardura, Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Atti e Documenti, 66, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, páxs. 1221-1249.

Antón M. PAZOS

Las reliquias de Santiago: documentos fundamentales de la reinventio de 1879, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Xunta de Galicia, 2021 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 51), 413 páxs.

Antón M. PAZOS (ed.)

Nineteenth-Century European Pilgrimages. A New Golden Age, Routledge, London - New York, 2020, 284 páxs.

Antón M. PAZOS (ed.)

Relics, Shrines and Pilgrimages. Sanctity in Europe from Late Antiquity, Routledge, London - New York, 2020, 274 páxs.

Antón M. PAZOS

“Compostela, Rome and the revival of pilgrimages to Santiago”, en Antón M. PAZOS (ed.), Nineteenth-Century European Pilgrimages. A New Golden Age, Routledge, London - New York, 2020, páxs. 101-118.

Antón M. PAZOS

“The course and consequences of the reinventio of the relics of St James in 1879”, en Antón M. PAZOS (ed.), Relics, Shrines and Pilgrimages. Sanctity in Europe from Late Antiquity, Routledge, London - New York, 2020, páxs. 109-127.

Antón M. PAZOS

“España y la Santa Sede en la Gran Guerra: De las propuestas de paz a la Conferencia de París”, en Marc AGOSTINO (a cura di), Santa Sede e Cattolici nel mondo postbelico 1918-1922. Raccolta di Studi nel centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, páxs. 77-96. 

Antón M. PAZOS (ed.)

Translating the Relics of St James: From Jerusalem to Compostela, Routledge, London - New York, 2017, 242 páxs.

Loading...
Scroll to Top