Persoal

Miguel García-Fernández

Licenciado en Historia, coas especialidades de Historia Medieval e Historia Moderna (2011), con grado (2012) e mestrado en Estudos Medievais Europeos (2012) pola Universidade de Santiago de Compostela (USC). Tras ser bolseiro e contratado predoutoral na Área de Historia Medieval da USC (2012-2016), bolseiro do Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (2017-2019) e contratado como Técnico Superior de Apoio á Investigación no Instituto da Lingua Galega (2019-2020), incorporouse como Técnico superior de actividades técnicas e profesionais ao IEGPS no 2020. 

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
0034 686170458
miguel.garcia-fernandez@iegps.csic.es

Temas de investigación.

A súa principal liña de investigación é a historia social das mulleres, especialmente en relación coa historia medieval de Galicia, ampliando os seus intereses cara a historia social do poder e o estudo do patrimonio documental galego.

Outras actividades.

É investigador dos proxectos “HERES. Patrimonio textual ibérico y novohispano. Recuperación y memoria" (2018-T1/HUM-10230; IP. Ricardo Pichel, UAH), “Voces, espacios y representaciones femeninas en la lírica gallego-portuguesa" (PID2019-108910GB-C22; IP. Esther Corral Díaz, USC) e “Patrimonio textual na Galicia medieval. Prosa documental e literaria" (2021-CP037; IP. Eduardo Miguel Moscoso Mato, ILG-USC). É membro colaborador do Instituto de Estudos Medievais (FCSH - Universidade Nova de Lisboa), colaborador externo do Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela) e secretario editorial de Murguía. Revista Galega de Historia.

Publicacións recentes

Miguel García-Fernández

“Nin santas, nin pecadoras; ou todo e máis. Da condición feminina ás voces e actuacións das mulleres na documentación medieval galega”, en Ricardo Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid, Sílex, 2022, páxs. 225-283.

Arthur L.-F. Askins, Miguel García-Fernández e Ricardo Pichel

"Unha nova ollada ao testemuño galego do Livro das Confissões", en Ricardo Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid, Sílex, 2022, páxs. 667-689.

Mariña Arbor Aldea, Miguel García-Fernández e Ricardo Pichel

"A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos", en Ricardo Pichel (ed.), «Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Madrid, Sílex, 2022, páxs. 647-665.

Miguel García-Fernández e Pablo S. Otero Piñeyro Maseda

“El papel de las mujeres en la gestión y administración de la casa señorial en Galicia (siglos XV-XVII): posibilidades de estudio”, en María José Vilalta (ed.), Reptes de recerca en historia de les dones, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2022, páxs. 137-141.

Miguel García-Fernández

“Margery Kempe, una peregrina inglesa en la Compostela del siglo XV”, Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 83 (2022), páxs. 30-39.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

Beyond the Wall: Power, Parties, and Sex in Late Medieval Galician Nunneries”, en Mercedes Pérez Vidal (ed.), Women Religious crossing between Cloister and the World. Nunneries in Europe and the Americas, ca. 1200-1700, Leeds, Arc Humanities Press, 2022, páxs. 61-86.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“Mulleres nobres entre o reino de Galiza e a corte rexia en tempos de Afonso X: conexións familiares e vínculos culturais”, en Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradín (eds.), Afonso X e Galicia, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2021, páxs. 177-208.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“Alfonso X. Los fracasos del Rey Sabio”, Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 79 (2021), páxs. 19-27.

Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“Las mujeres en las estrategias familiares de las élites urbanas bajomedievales: un ejemplo compostelano”, en Jesús Ángel Solórzano Telechea, Jelle Haemers e Christian Liddy (eds.), La familia urbana: matrimonio, parentesco y linaje en la Edad Media, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2021, páxs. 263-294.

Loading...
Scroll to Top