Persoal

Isidro García Tato

Doutor en Teoloxía pola Ludwig-Maximilians-Universität de Munich (Alemania), onde foi axudante de cátedra do Prof. Leo Scheffczyk durante oito anos. Posteriormente incorporouse ao CSIC no Instituto “Francisco Suárez” de Madrid, e no Instituto de Historia. En 1997 incorporouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540238
igt@iegps.csic.es

Temas de investigación.

A súa actividade investigadora centrouse no estudo de fontes manuscritas medievais e modernas. No IEGPS desenvolve unha liña de investigación centrada na transcrición e e estudo das fontes historiográficas pertencentes ás encomendas galegas da Orde Militar de San Xoán de xerusalén e na implantación e desenvolvemento do Santo Oficio da Inquisición en Galicia e a súa incidencia na configuración da sociedade galega (séculos XVI-XIX).

Outras actividades.

Foi secretario da Revista Española de Teología e secretario de publicacións do IEGPS. É secretario da revista Cuadernos de Estudios Gallegos e das súas series bibliográficas, Anejos e Monografías. É, ademais, membro dos comités asesor e científico das revistas Estudios Mindonienses e Compostellanum e miembro de mérito do Instituto de Estudios Valdeorreses.

Publicacións recentes

Isidro GARCÍA TATO

"Dios es Dios. Positivismo de la revelación y antifilosofismo en el pensamiento de Karl Barth", Compostellanum. Revista de Ciencias Eclesiásticas, 64 (2019), páxs. 309-330.

Isidro GARCÍA TATO

“O monacato como configurador da Ribeira Sacra”, Alicerces. Revista de estudos sobre o Miño Medio II (2016), Chantada-Lugo, Irmandade Cultural País do Faro, 2017, páxs. 15-52.

Isidro GARCÍA TATO

“Las reformas del siglo XVI. Relectura contemporánea”, en La Reforma y las reformas en la Iglesia. XVIII Jornadas de Teología del Instituto Teológico Compostelano. 6, 7 y 8 de septiembre de 2017, Santiago de Compostela, Instituto Teológico Compostelano, 2017 (Collectanea Scientifica Compostellana 41), páxs. 107-158.

Isidro GARCÍA TATO

El Destacamento Penal de las Minas de wolfram de Valborrás de Casaio (Carballeda de Valdeorras), CSIC, Santiago de Compostela, 2016, (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 42), 765 págs.

Isidro GARCÍA TATO

" La Orden del Santo Sepulcro en Galicia”, Clementinum 5 (2013), páxs. 71-81.

Isidro GARCÍA TATO

“El diputado doceañista Antonio José Ruiz de Padrón, abad de Villamartín de Valdeorras”, Compostellanum 58 (2013), páxs. 29-67.

Isidro GARCÍA TATO

“El primer virrey gallego: don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, en Nueva España y Perú”, en Luces olvidadas en el Nuevo Mundo. Nobles y Gallegos en el Gobierno de la América Virreinal, Madrid, Fundación Cultural de la Nobleza Española, Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”, 2012, páxs. 57-98.

Isidro GARCÍA TATO, Eleutino ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. La encomienda de Quiroga, t. II/2, CSIC, Santiago de Compostela, 2012, 1.020 páxs.

Isidro GARCÍA TATO

“La función del pensamiento teológico en la edad media”, Compostellanum 56 (2011), páxs. 861-873

Scroll to Top