Publicacións

Colección Galicia Histórica

Preparada polo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e editada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa.
Inicio da publicación: 1977
Total de títulos publicados: 34 (42 vols.).

Freire Camaniel, José.

Freire Camaniel, José.

Gallaecia. Antigüedad, intensidade e organización da súa cristinianismo (séculos I-VII). 2013, Fundación "Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa"- ...
González Soutelo, Silvia.

González Soutelo, Silvia.

O valor da auga no mundo antigo: sistemas hidráulicos e augas mineromedicinales no contexto da Galicia Romana. 2011, Fundación "Pedro ...
Domínguez García, José Manuel.

Domínguez García, José Manuel.

Cátedras de gramática e educación en Galicia, séculos XVI e XVII. 2010, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de ...
Valdés Hansen, Felipe

Valdés Hansen, Felipe

Os baleeiros en Galicia (séculos XIII ao XX). 2010, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa”- IEGPS, A ...
Abel Vilela, Adolfo de.

Abel Vilela, Adolfo de.

A cidade de Lugo nos séculos XII ao XV. Urbanismo e sociedade. 2009, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde ...
Martín García, Alfredo.

Martín García, Alfredo.

Auxe e decadencia: desenvolvemento económico, cultura e educación en Ferrolterra durante o Antigo Réxime. 2008, Fundación “Pedro Barrié de la ...
García Leal, Alfonso.

García Leal, Alfonso.

O diploma do rei Silo. 2007, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa”- IEGPS, A Coruña, 611 pp ...
García Blanco-Cicerón, Jacobo

García Blanco-Cicerón, Jacobo

Viaxeiros angloparlantes pola Galicia da segunda metade do século XVIII. 2006, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa"- ...
Antonio Rubio, María Gloria de.

Antonio Rubio, María Gloria de.

Os xudeus en Galicia (1044-1492). 2006, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa”- IEGPS, A Coruña, 681 pp ...
Osuna Rey, Juan Manuel.

Osuna Rey, Juan Manuel.

Os franceses en Galicia. Historia militar da guerra de independencia en Galicia (1809). 2006, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, ...
Olivares Guillem, Andrés.

Olivares Guillem, Andrés.

Prisciliano a través do tempo. Historia dos estudos sobre o priscilianismo. 2004, Fundación “Pedro Barrié de la Maza, conde de ...
Quiroga, Jorge López.

Quiroga, Jorge López.

O final da antigüidade na “ Gallaecia”. A transformación das estruturas de poblamiento entre Miño e Douro (séculos V ao ...
Loading...
Scroll to Top