Publicacións

Revista do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. Entre outras
bases de datos está incluida en SCOPUS, FRANCIS, IMB y PIO.
Inicio da publicación: 1944.
Total de números publicados: 136 (vol. 70)

Serie maior, complementaria de Cuadernos de Estudios Gallegos e cunha extensión superior a 200 páxinas.

Inicio da publicación: 1946.

Total de títulos publicados: 51.

Serie minor, complementaria de Cuadernos de Estudios Gallegos e
cunha extensión inferior a 200 páxinas.

Inicio da publicación: 1996.

Total de títulos publicados: 18.

Preparada polo Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e editada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa.

Inicio da publicación: 1977

Total de títulos publicados: 34 (42 vols.).

Neste grupo inclúese o conxunto de publicacións do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento que pola súa naturaleza, temática ou extensión non están incluídas nas series de Cuadernos de Estudios Gallegos.

Inicio da publicación: 1946.

Total de títulos publicados: 30.

Scroll to Top