Persoal

Isidro García Tato

Doutor en Teoloxía pola Ludwig-Maximilians-Universität de Munich (Alemania), onde foi axudante de cátedra do Prof. Leo Scheffczyk durante oito anos. Posteriormente incorporouse ao CSIC no Instituto “Francisco Suárez” de Madrid, e no Instituto de Historia. En 1997 incorporouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540238
igt@iegps.csic.es

Temas de investigación.

A súa actividade investigadora centrouse no estudo de fontes manuscritas medievais e modernas. No IEGPS desenvolve unha liña de investigación centrada na transcrición e e estudo das fontes historiográficas pertencentes ás encomendas galegas da Orde Militar de San Xoán de xerusalén e na implantación e desenvolvemento do Santo Oficio da Inquisición en Galicia e a súa incidencia na configuración da sociedade galega (séculos XVI-XIX).

Outras actividades.

Foi secretario da Revista Española de Teología e secretario de publicacións do IEGPS. É secretario da revista Cuadernos de Estudios Gallegos e das súas series bibliográficas, Anejos e Monografías. É, ademais, membro dos comités asesor e científico das revistas Estudios Mindonienses e Compostellanum e miembro de mérito do Instituto de Estudios Valdeorreses.

Publicacións recentes

Isidro GARCÍA TATO

“Historia y mito: los mitos estelares en el Camino de Santiago”, en A dimensión xeográfica do Camiño de Santiago na Sociedade da Información, Santiago de Compostela, AGALI (Asociación Universitaria de Ciencias Sociais e Humanidades Galicia Iberoamérica), 2011, páxs. 7-30.

Isidro GARCÍA TATO, Eleutino ÁLVAREZ ÁLVAREZ

Las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén. Estudio y edición documental. La encomienda de Quiroga, t. II/1, Santiago de Compostela, IEGPS, 2010, 648 páxs.

Isidro GARCÍA TATO

“La comarca de Valdeorras desde la atalaya de Xagoaza”, Bande (Ourense), Fundación AquaeQuerquennae-Via Nova, 2009, páxs. 100 241, en: Antonio RODRÍGUEZ COLMENERO, Santiago FERRER SIERRA e Isidro GARCÍA TATO, Priorato de Xagoaza (Valdeorras, Ourense). El referente histórico de una próspera comarca gallega, 253 páxs.

Isidro GARCÍA TATO

Doña Beatriz de Castro, señora de Villafranca, Ponferrada y Monforte de Lemos, Las vidas del Centenario, nº. 2, Ponferrada, Fundación Pedro Álvarez Osorio, 2008, 56 páxs.

Isidro GARCÍA TATO

Doña Beatriz de Castro, señora de Villafranca, Ponferrada y Monforte de Lemos, Las vidas del Centenario, nº. 2, Ponferrada, Fundación Pedro Álvarez Osorio, 2008, 56 páxs.

Isidro GARCÍA TATO (edit.)

Juan Alonso Valcarce y Somoza. Memorias para la historia de San Gil de Casayo, Monge Cisterciense del Real Monasterio de Nuestra Señora de Carracedo, Abad del Real Monasterio de San Martín de Castañeda y Anachoreta en Casayo, Cuaderno monográfico nº. 50, O Barco de Valdeorras, Instituto de Estudios Valdeorreses, 2008, 96 pp.

Isidro GARCÍA TATO

Doce grandes filósofos, Santiago de Compostela, Lóstrego, 2005, 128 páxs.  

Scroll to Top