González Paz, Carlos Andrés.

O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder.
Anejo 49, 2020, CSIC; Xunta de Galicia, 1213 páxs.

Resumo: O obxectivo principal desta obra é o estudo da rexión do bispado de Mondoñedo entre os séculos IX e XIII, coa finalidade esencial de avanzar no coñecemento existente sobre a súa traxectoria histórica medieval.

Como citar: Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ, O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2020 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 49).

Descargar índice

Scroll to Top