Fernández Gasalla, Leopoldo.

Galicia en la Guerra de Sucesión (1700-1714).
Anejo 45, 2018, CSIC; Xunta de Galicia, 1166 páxs.

Resumo: Esta obra describe o papel do Reino de Galicia na guerra da Sucesión española (1700-1714). Sen deixar ao carón os aspectos organizativos e as consecuencias sociais, económicas e políticas da contenda, o autor céntrase no estudo das operacións militares dentro das fronteiras do devandito reino, incluíndo as accións bélicas, tanto nas fronteiras marítimas como nas terrestres.

Como citar:  Leopoldo FERNÁNDEZ GASALLA, Galicia en la Guerra de Sucesión (1700-1714), Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2018, 2 vols. (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 45).

Descargar índice

 

Scroll to Top