García Tato, Isidro.

El destacamento penal de las minas de wolfram de Valborrás (Casaio de Valdeorras).
Anejo 42, 2016, CSIC; Xunta de Galicia, 763 páxs.

Resumo: Esta obra supón un estudo histórico do destacamento penal das minas de wolframio de Valborrás de Casaio (Ourense) desde a súa fundación no mes de setembro de 1942 ata o seu peche a principios de xullo de 1944. Neste destacamento, situado nun dos puntos máis orientais de Galicia, redimieron penas polo traballo 463 penados, todos eles excombatientes republicanos na Guerra Civil, procedentes de case toda a xeografía española. O estudo iníciase cunha breve exposición da evolución histórica das explotacións de wolframio no marco xeográfico onde están situadas as minas de Valborrás. A continuación expóñense os motivos que levaron á creación dun centro penal nestas minas e á chegada dos primeiros presos. O estudo finaliza cunha breve referencia á Xunta Local do Servizo de Liberdade vixiada do municipio de Carballeda, constituída en 1943, para control e regulación da poboación en liberdade vixiada.

Como citar: Isidro GARCÍA TATO, El destacamento penal de las minas de wólfram de Valborrás de Casaio (Carballeda de Valdeorras), Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2016 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 42).

Descargar índice

Scroll to Top