Rubio Martínez, Amparo.

El reinado de los Reyes Católicos en Galicia: actividad económica y fiscalidad regia.
Anejo 43, 2016, CSIC; Xunta de Galicia, 722 páxs.

Resumo: Os Reis Católicos procederon a restaurar a efectividade do poder real e a construír un novo equilibrio na repartición de funcións cos outros poderes políticos e sociais presentes, esixindo a aceptación da efectiva preminencia rexia. Este libro céntrase no estudo da fiscalidade dos Reis Católicos e o efecto que esta tivo na actividade económica e comercial das principais vilas e cidades do reino de Galicia.

Como citar: Amparo RUBIO MARTÍNEZ, El reinado de los Reyes Católicos en Galicia: actividad económica y fiscalidad regia, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2016 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 43).

Descargar índice

 

Scroll to Top