Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo (ed.).

Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII- XV). Estudios, biografías y documentos.
Anejo 44, 2017, CSIC; Xunta de Galicia, 942 páxs.

Resumo: O obxectivo deste libro é avanzar no coñecemento da realidade e desigual protagonismo social das mulleres con poder na Galicia dos séculos XIII ao XV, o que se abordou a través dunha serie de estudos ou ensaios que se serviron de materiais de diferente carácter. Na obra dáse a coñecer a identidade ou retrato social dun número representativo das mulleres que, no espazo e tempo de referencia, exerceron ou gozaron dalgún tipo de poder, así como as súas particulares circunstancias vitais e as súas mesmas actuacións, ademais das pegadas documentais e materiais que gardan o seu sinal e proxectan a súa memoria.

Como citar:  Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44).

Descargar índice

Scroll to Top