Miguel García-Fernández

Titulado Superior Actividades Técnicas e Profesionais.
Contratado con cargo a proxecto.
miguel.garcia-fernandez@iegps.csic.es
Tel: +0034 981-540233. (ampliar información)

Scroll to Top