Exposición "Os nosos castelos: Castro de Ouro e ou mariscal Pardo de Cela" no IEGPS

Claustro alto do IEGPS.
Santiago de Compostela, 12 de xaneiro ao 10 de febreiro (invitación inauguración).

Scroll to Top