VIII pílula CSIC do Seminario de Estudos Galegos: “A correspondencia do Seminario”. Agosto de 2023

(https://iegps.csic.es/wp-content/uploads/2023/02/pilula_08_correspondencia_GAL.mp4)

O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS), centro mixto do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e da Xunta de Galicia, únese á efeméride do centenario do Seminario de Estudos Galegos (SEG), institución científica e cultural creada en 1923 e ligada á Universidade de Santiago de Compostela cuxo obxectivo principal era estudar e divulgar o patrimonio cultural galego.
Neste contexto, continua a iniciativa promovida polo IEGPS, co apoio da Unidade de Cultura Científica (UCC) da Delegación do CSIC en Galicia: as “Pílulas CSIC do Seminario de Estudos Galegos”. Trátase dun total de 12 pezas audiovisuais cuxo labor é dar a coñecer o patrimonio do Seminario que se atopa custodiado no IEGPS.
A oitava destas pezas, titulada “A correspondencia do Seminario” xira ao redor da correspondencia emitida e recibida polo Seminario de Estudos Galegos durante os seus anos de actividade. O IEGPS conserva correspondencia con institucións educativas e científicas daqueles anos como, por exemplo, o “Instituto Histórico do Minho”, a “Jewish National and University Library” ou a “Princeton University”; tamén con numerosos centros galegos en España, Arxentina ou Uruguai… Outros tipos de correspondencia conservada relaciónanse co seu propio financiamento ou outros asuntos máis prosaicos ou cotiáns, como a mantida con moitos dos seus provedores. O notable volume da correspondencia conservada desde 1923 ata finais dos anos 30 mostra o intenso labor do Seminario e confirma a súa importancia na vida cultural e científica da Galicia daqueles anos.

Scroll to Top