García Tato, Isidro

Las encomiendas gallegas de la Orden Militar de San Juan de  Jerusalén: estudio y edición documental. Tomo III, La encomienda de Beade (3 vols.), Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2021, 3235 págs.

Resumo: Este tomo é o terceiro dun total de cinco do proxecto de investigación dedicado á Orde Militar de San Xoán de Xerusalén en Galicia. Trata sobre a encomenda de Beade-Ribadavia-Toroño-Mourentán, cuxa casa central, inicialmente localizada en Rivadavia, situouse en Beade cara o século XV, estando integrada por varios partidos, coutos e freguesías, estendidos polas actuais provincias de Ourense, Pontevedra e A Coruña e polas dioceses de Tui, Ourense e Santiago de Compostela.

Descargar el índice

Scroll to Top