Seminario bibliográfico de Aurelia Balseiro García

A ourivaría forma parte esencial da cultura material da Antigüedad e o seu estudo vén contribuíndo ao coñecemento, a comprensión e a explicación da realidade histórica das sociedades creadoras e usuarias. Desde os primeiros testemuños documentados, artefactos como arracadas, fíbulas e torques identificáronse con bens de prestixio, semántica á que se foron agregando significados transversais nos ámbitos cultural, económico, espiritual, etcétera.
Desde unha perspectiva académica, tradicionalmente concedeuse preponderancia ao exame formal dos obxectos sobre a análise social da condición dos suxeitos. Con todo, nas últimas décadas, a “arqueoloxía de xénero” está a asentarse, abrindo miradas e axuizando críticamente determinados clichés que, en interpretacións androcéntricas, hermanaron a utilización destes artefactos de ourivaría antiga cos atributos asociados á masculinidade.
Con todo, no arco atlántico e mediterráneo europeo, descubríronse e investigado determinados rexistros arqueolóxicos que están a desmontar os vellos patróns e demostrando que, como indicadores de identidade ou status social, formaron parte das cotiandades vitais e dos ajuares funerarios das mulleres con poder da Antigüedad.
En definitiva, no contexto do seminario do IEGPS conmemorativo do «Día Internacional das Mujeres», presentaranse os avances acontecidos na revisión socioarqueológica e socioantropológica dos roles das mulleres como suxeitos da nosa Pre-Historia.
Poderase seguir en liña, na plataforma ZOOM, a través da seguinte ligazón: https://us02web.zoom.us/j/84293973768?pwd=Tmk3S2RmTjhqWTAwbG40ZERFaElsQT09.

Scroll to Top