Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ

“As devocións femininas na Galicia baixomedieval: unha aproximación preliminar ao seu estudo”, El Museo de Pontevedra, LXIV (2010-2019), páxs. 38-60.

Scroll to Top