Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ

O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2020 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, núm. 49) 2 vols., 1213 páxs.

Scroll to Top