Roma Valdés, Antonio

El funcionamiento de la moneda en la economía del siglo XII en León y Castilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
2022, 185 páxs. (Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 18).

Resumo: durante o século XII prodúcese un fenómeno de progresiva monetización, isto é, dunha presenza cada vez maior de moeda metálica nas transaccións documentadas. Os obxectivos desta obra son, primeiro, determinar o papel da moeda acuñada nos distintos espazos económicos dentro dos reinos leonés e castelán, fixando os límites e as unidades de uso. E segundo, determinar os momentos de especial significación económica no espazo leonés que se deriven dos datos actualmente dispoñibles ao redor das moedas físicas coñecidas. Ao longo destas páxinas concretaranse os exemplos máis significativos, contextualizando a moeda física co seu reflexo noutras fontes, particularmente as escritas.

Descargar o índice

Scroll to Top