López Carreira, Anselmo

Libro de protocolos de Xoán García, notario de Ourense (Ano 1490).
Monografía 7, 2007, CSIC, 94 págs.

Scroll to Top