Persoal

María Gloria de Antonio

Doutora en Historia pola UNED (2002), incorporouse ao IEGPS en 2008 como Axudante de Investigación de I+D+i.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540232
imgloria.deantonio@csic.es

Temas de investigación.

Os seus estudos centráronse en minorías relixiosas bajomedievales, en particular sobre as comunidades xudías galegas e as mulleres que nelas habitaron, e en prosopografía da nobreza galega na Baixa Idade Media.

Outras actividades.

En 2008 recibiu o Premio Samuel Toledano, outorgado polo “Centro para a Investigación e o Ensino do Legado do Xudaísmo Sefardí e Oriental de Xerusalén” polo seu traballo Os xudeus en Galicia (1044-1492). 

Publicacións recentes.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos e Inquisición en Ribadavia, Ribadavia, Concello de Ribadavia, 2009, 177 páxs.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos, Conversos e Inquisición en Galicia (siglos XI-XVII)", Cuadernos de Estudios Gallegos, LVI, 122 (2009), páxs. 171-189.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos en Galicia: visión panorámica y nuevas aportaciones documentales”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, 20 (2007), páxs. 289-314.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Los judíos en Galicia (1044-1492), A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2006, 681 páxs.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Estancia de Luís Alonso, antes llamado Judá Pérez, en Galicia”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, 18, (2006), páxs. 27-37.

Loading...
Scroll to Top