Persoal

María Gloria de Antonio

Doutora en Historia pola UNED (2002), incorporouse ao IEGPS en 2008 como Axudante de Investigación de I+D+i.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540232
imgloria.deantonio@csic.es

Temas de investigación.

Os seus estudos centráronse en minorías relixiosas bajomedievales, en particular sobre as comunidades xudías galegas e as mulleres que nelas habitaron, e en prosopografía da nobreza galega na Baixa Idade Media.

Outras actividades.

En 2008 recibiu o Premio Samuel Toledano, outorgado polo “Centro para a Investigación e o Ensino do Legado do Xudaísmo Sefardí e Oriental de Xerusalén” polo seu traballo Os xudeus en Galicia (1044-1492). 

Publicacións recentes.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“Judíos al servicio de los Sarmiento de Ribadavia” en Actas do 3º Congresso Internacional Casa Nobre - um património para o futuro, Município de Arcos de Valdevez, Arcos de Valdevez, 2013, páxs. 48-59.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“Recaudadores judíos leoneses en la Galicia medieval” en El mundo judío en la Península Ibérica: sociedad y economía. (J SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, JL AVELLO ÁLVAREZ, eds.), Cuenca, Aldevarán ediciones, 2012, páxs. 171-177.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“A historia das mulleres desde o IEGPS: Proxectos e resultados. O caso da mulleres xudías” en Miguel GARCÍA-FERNÁNDEZ, Silvia CERNADAS MARTÍNEZ e Aurora BALLESTEROS FERNÁNDEZ (eds.), As mulleres na historia de Galicia. Actas do I Encontro Interdisciplinar de Historia de Xénero, Santiago de Compostela, Andavira, 2012, paxs. 101-116.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“… que judios e mouros fosen a derribar castelo Ramiro?”, Castillos de España, 164-165-166 (2011), páxs. 77-86.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“La cultura judía en el Camino de Santiago: el caso gallego” en Actas del Seminario Jose Antonio Cimadevila Covelo de Estudios Jacobeos, Edición 2009, Madrid, Casa de Galicia de Madrid, 2010, páxs. 16-19.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos e Inquisición en Ribadavia, Ribadavia, Concello de Ribadavia, 2009, 177 páxs.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos, Conversos e Inquisición en Galicia (siglos XI-XVII)", Cuadernos de Estudios Gallegos, LVI, 122 (2009), páxs. 171-189.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

Judíos en Galicia: visión panorámica y nuevas aportaciones documentales”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, 20 (2007), páxs. 289-314.

Scroll to Top