Persoal

María Gloria de Antonio

Doutora en Historia pola UNED (2002), incorporouse ao IEGPS en 2008 como Axudante de Investigación de I+D+i.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540232
imgloria.deantonio@csic.es

Temas de investigación.

Os seus estudos centráronse en minorías relixiosas bajomedievales, en particular sobre as comunidades xudías galegas e as mulleres que nelas habitaron, e en prosopografía da nobreza galega na Baixa Idade Media.

Outras actividades.

En 2008 recibiu o Premio Samuel Toledano, outorgado polo “Centro para a Investigación e o Ensino do Legado do Xudaísmo Sefardí e Oriental de Xerusalén” polo seu traballo Os xudeus en Galicia (1044-1492). 

Publicacións recentes.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

“Poder y relaciones internas en las comunidades judías y conversas de Galicia” en Eduardo PARDO DE GUEVARA y María Gloria de ANTONIO RUBIO (eds.), Judíos y conversos. Relaciones de poder en Galicia y en los reinos hispanos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 15), páxs. 163-191.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

La minoría judía en Galicia: sucesos en su vida cotidiana” en Minorías en la España medieval y moderna (siglos XV al XVII). Vivir en Minorías en España y América (siglos XV al XVIII), Minorias eBooks 3 (2017), páxs. 10-22.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

"Préstamos con interés encubierto de cristianos y judíos en la Galicia del siglo XV", Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos y Sefardíes, 76:2 (2016), páxs.491-508.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

"La biblia Kennicott" en Ramón VILLARES (ed.), Galicia 100. Obxectos para contar una cultura, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela (España), páxs. 121-123.

María Gloria de ANTONIO RUBIO

¿Eran ricos los judíos gallegos medievales?Estudios de Historia de España, 17 (2015), páxs. 131-149.

María Gloria de ANTONIO RUBIO, Pedro CARDIM, Mafalda Soares da CUNHA, Judite Gonçalves de FREITAS, Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR, Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“O Espaço Político”, en Luís A. da Fonseca (coord.), Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII). Um Olhar Peninsular sobre uma região Histórica, Porto, CEPESE; Fronteira do Caos Editores LDA, 2014, páxs. 113-141.

María Gloria de ANTONIO RUBIO, Filomena Lopes de BARROS, Ana María CARBALLEIRA DEBASA, Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ, Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR, César OLIVERA SERRANO, Ângela Barreto XAVIER

“A visão do outro e o problema da homogeneidade cultural e religiosa em Portugal”, en Luís Adão da FONSECA. (coord.), Entre Portugal e a Galiza (sécs. XI a XVII). Um olhar peninsular sobre uma região histórica, Porto, Fronteira do Caos Editores, CEPESE, 2014, páxs. 253-278.

Scroll to Top