Persoal

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Doutor en Historia Medieval pola Universidad Complutense de Madrid e Profesor de Investigación do CSIC. Foi destinado na Institución “Milá i Fontanals”, de Barcelona, e máis tarde no Instituto de Historia, de Madrid. En 1994 incorporouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 881 597423
eduardopardo@iegps.csic.es

Temas de investigación.

As súas investigacións céntranse no ámbito da Historia da baixa Idade Media e, máis especificamente, na historia social do poder (historia política e social dos grupos de poder en Galicia), cultivando complementariamente os estudos de Xenealoxía e Heráldica medievais. Ten sido Investigador Principal dunha trintena de proxectos competitivos e contratos de investigación no ámbito da súa especialidade.

Outras actividades.

Foi director do IEGPS desde 1994 ata 2022 e na actualidade é o seu director honorario, así como vicepresidente do Comité Español de Ciencias Históricas, presidente do Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, e vicepresidente académico da Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica. Por outra banda, é director da serie bibliográfica Anejos de Cuadernos Gallegos e membro dos comités asesores de varias revistas científicas españolas e director, ademais da colección “Galicia Histórica”, editada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza. Foi delegado e coordinador institucional do CSIC en Galicia entre os anos 2012 e 2019.

É, así mesmo, membro titular ou académico de Número, de Honra ou Correspondente de máis dunha vintena de institucións e corporacións académicas, nacionais, estranxeiras ou internacionais. Así, por exempo, é académico de Número da Academie Internationale d’Héraldiqueda Academie Internationale de Généalogie, e da Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, ou Correspondente da Real Academia de la Historia e da Real Academia Hispanoamericana, de Cádiz.

Publicacións recentes.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

"En torno a los archivos familiares privados. La visión de un propietario", en Actas do 4º Congresso Internacional Casa Nobre - um património para o futuro, Arcos de Valdevez, Município de Arcos de Valdevez, 2017, páxs. 27-38.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

Parentesco e identidad en la Galicia Bajomedieval. Linajes, costumbres onomásticas y armerías, Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 2016, 129 páxs.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

Parentesco e identidad en la Galicia Bajomedieval. Linajes, costumbres onomásticas y armerías, Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, Santiago de Compostela, 2016, 129 páxs.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

"Los linajes y su afirmación social en el noroeste peninsular (siglos XIII-XV)" en Discurso, memoria y representación. La nobleza peninsular en la Baja Edad Media. Actas de la XLII Semana de Estudios Medievales de Estella-Lizarra, 21 al 24 de julio de 2015, Navarra, Gobierno de Navarra, 2015, páxs. 33-82.

Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, António Pestana de VASCONCELOS

“A Galiza nas suas relações com Portugal”, en Luís A. da Fonseca (coord.), Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII). Um Olhar Peninsular sobre uma região Histórica, Porto, CEPESE; Fronteira do Caos Editores LDA, 2014, páxs. 81-89.

Pedro CARDIM, André COSTA, Paula Pinto COSTA, Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“Formas e dinâmicas de apropiação do Espaço" en Luís A. da Fonseca (coord.), Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII). Um Olhar Peninsular sobre uma região Histórica, Porto, CEPESE; Fronteira do Caos Editores LDA, 2014, páxs. 97-111.

María Gloria de ANTONIO RUBIO, Pedro CARDIM, Mafalda Soares da CUNHA, Judite Gonçalves de FREITAS, Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR, Pablo OTERO PIÑEYRO MASEDA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

"O Espaço Político”, en Luís A. da Fonseca (coord.), Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII). Um Olhar Peninsular sobre uma região Histórica, Porto, CEPESE; Fronteira do Caos Editores LDA, 2014, páxs. 113-141. 

Inés CALDERÓN MEDINA, Mafalda Soares da CUNHA, Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, Antonio TERRASA LOZANO, António Pestana de VASCONCELOS

"Nobreza: de um pasado comum a um  tempo de contrastes", en Luís A. da Fonseca (coord.), Entre Portugal e a Galiza (Sécs. XI a XVII). Um Olhar Peninsular sobre uma região Histórica, Porto, CEPESE; Fronteira do Caos Editores LDA, 2014, páxs. 171-188.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“Palos de oro y gules en el Occidente hispánico (siglos XIII-XV)” en La corona catalanoaragonesa, L’Islam i el Món Mediterrani. Estudis d’Historia Medieval en homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, (J Mutgé i Vives, R Salicrú y Lluch, C Vela Aulesa, eds.), Madrid, CSIC, 2013, páxs. 559-572.

Loading...
Scroll to Top