Persoal

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Doutor en Historia Medieval pola Universidad Complutense de Madrid e Profesor de Investigación do CSIC. Foi destinado na Institución “Milá i Fontanals”, de Barcelona, e máis tarde no Instituto de Historia, de Madrid. En 1994 incorporouse ao IEGPS.

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 881 597423
eduardopardo@iegps.csic.es

Temas de investigación.

As súas investigacións céntranse no ámbito da Historia da baixa Idade Media e, máis especificamente, na historia social do poder (historia política e social dos grupos de poder en Galicia), cultivando complementariamente os estudos de Xenealoxía e Heráldica medievais. Ten sido Investigador Principal dunha trintena de proxectos competitivos e contratos de investigación no ámbito da súa especialidade.

Outras actividades.

Foi director do IEGPS desde 1994 ata 2022 e na actualidade é o seu director honorario, así como vicepresidente do Comité Español de Ciencias Históricas, presidente do Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, e vicepresidente académico da Confederación Iberoamericana de Genealogía y Heráldica. Por outra banda, é director da serie bibliográfica Anejos de Cuadernos Gallegos e membro dos comités asesores de varias revistas científicas españolas e director, ademais da colección “Galicia Histórica”, editada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza. Foi delegado e coordinador institucional do CSIC en Galicia entre os anos 2012 e 2019.

É, así mesmo, membro titular ou académico de Número, de Honra ou Correspondente de máis dunha vintena de institucións e corporacións académicas, nacionais, estranxeiras ou internacionais. Así, por exempo, é académico de Número da Academie Internationale d’Héraldiqueda Academie Internationale de Généalogie, e da Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, ou Correspondente da Real Academia de la Historia e da Real Academia Hispanoamericana, de Cádiz.

Publicacións recentes.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

El testamento del Mariscal Pardo de Cela (Noticia del hallazgo y edición documental), Santiago de Compostela, editorial CSIC, 2020, 87 páxs.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

Armerías y linajes en el reino de Galicia. Siglos XIII-XVI (lámina con 162 dibujos, mapa y textos), edición numerada del Cuerpo de la Nobleza del Antiguo Reino de Galicia, núm. 2, Santiago de Compostela, 2020 (colección “Textos de historia y cultura nobiliaria”).

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“Prólogo” en J. M BÉRTOLO BALLESTEROS y L. M. FERRO PEGO, Torres, pazos e casas fidalgas do Concello da Estrada, A Coruña, Secretaría Xeral de Política Lingüística (Xunta de Galicia), 2020, páxs. 11-18.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“In Memoriam de Faustino Menéndez Pidal de Navascués (1924- 2019)”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 22 (2020), páxs. 415- 444.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“In memoriam: Faustino Menéndez Pidal (1924-2019)”, Armas e Troféus, IX série, tomo 21, páxs. 77-86

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento”, Investigación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 10, núm. 20 (2018), páxs. 6-7.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, María Gloria de ANTONIO RUBIO (eds.)

Judíos y conversos. Relaciones de poder en Galicia y en los reinos hispanos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Monografías de Cuadernos de Estudios Gallegos, 15). 211 páxs.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS (ed.)

Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII–XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44). 948 páxs.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS

“Repertorio biográfico. Genealogía y prosopografía de mujeres con poder”, en Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII–XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44), páxs. 343-606.

Eduardo PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS et al.

“Selección documental” en Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (ed.), Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII–XV). Estudios, biografías y documentos, Santiago de Compostela, Editorial CSIC, 2017 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 44), páxs. 617-720.

Scroll to Top