Persoal

Carlos Andrés González Paz

Licenciado con grao en Humanidades (Universidade de Santiago de Compostela, USC), especialista en Historia Medieval (Universidade do Porto, UP) e doutor en Historia Medieval (Universidade de Santiago de Compostela, USC).

Datos de contacto
Rúa de San Roque, nº 2
15704, Santiago de Compostela
+0034 981540230
carlosandres.gonzalez@iegps.csic.es

Temas de investigación.

As súas liñas de investigación céntranse na organización socioeconómica da paisaxe medieval, a historia relixiosa (diocesana e monástica) da Galicia medieval, a historia social das mulleres na Galicia medieval, a socioloxía histórica da peregrinación e o Camiño de Santiago.

Outras actividades.

Foi bolseiro posgraduado da Fundación Barrié. É investigador asociado do CEHC – Centro de Estudos de Historia da Cidade da Universidade de Santiago de Compostela (USC), así como investigador colaborador do CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» da Universidade do Porto (UP). Desde o ano 2008, é coordinador dos «Coloquios Internacionales Compostela» [Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC – Commission Internationale d'Histoire et d'Études du Christianisme, CIHEC]. É membro do consello de redacción das revistas «Cuadernos de Estudios Gallegos» do CSIC e «Rudesindus» da Academia Auriense-Mindoniense.

Publicacións recentes.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.)

Women and Pilgrimage in Medieval Galicia, Compostela International Studies in Pilgrimage History and Culture, Farnham, Surrey (England, UK) & Burlington, Vermont (USA), Ashgate, 2015, 186 páxs., edición en tapa dura.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ

“Guncina González volens ire Iherusalem”, en Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ. (ed.), Women and Pilgrimage in Medieval Galicia, Compostela International Studies in Pilgrimage History and Culture, Farnham, Surrey (England, UK) & Burlington, Vermont (USA), Ashgate, 2015, págs. 51-63.Farnham, Ashgate, 2015, páxs. 51-63.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.)

Escritoras na Galicia do século XIX, Monografía núm. 13 de Cuadernos de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, CSIC, 2014, 222 páxs.

Pedro CARDIM, Luís Adão da FONSECA, Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ

“Fronteira/fronteiras e identidade”, en Luís Adão da FONSECA. (coord.), Entre Portugal e a Galiza (sécs. XI a XVII). Um olhar peninsular sobre uma região histórica, Porto, Fronteira do Caos Editores, CEPESE, 2014, páxs. 231-251.

María Gloria de ANTONIO RUBIO, Filomena Lopes de BARROS, Ana María CARBALLEIRA DEBASA, Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ, Ana Isabel LÓPEZ-SALAZAR, César OLIVERA SERRANO, Ângela Barreto XAVIER

“A visão do outro e o problema da homogeneidade cultural e religiosa em Portugal”, en Luís Adão da FONSECA. (coord.), Entre Portugal e a Galiza (sécs. XI a XVII). Um olhar peninsular sobre uma região histórica, Porto, Fronteira do Caos Editores, CEPESE, 2014, páxs. 253-278.

Pedro CARDIM, Marta CENDÓN FERNÁNDEZ, Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ, César OLIVERA SERRANO, Lúcia Cardoso ROSAS, Rosario VALDÉS BLANCO-RAJOY

“Quotidianos de fronteira”, en Luís Adão da FONSECA. (coord.), Entre Portugal e a Galiza (sécs. XI a XVII). Um olhar peninsular sobre uma região histórica, Porto, Fronteira do Caos Editores, CEPESE, 2014, páxs. 279-298.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.)

El Pazo de Tovar: espacios, perspectivas, tiempos, Monografía núm. 12 de Cuadernos de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, CSIC, 2012/2013, 160 páxs.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ [et al.]

Ons y Onza en los archipiélagos gallegos, Madrid, ICI, 2012, 137 páxs.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ (ed.)

Mujeres y peregrinación en la Galicia medieval, Monografía núm. 11 de Cuadernos de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela, IEGPS - CSIC, 2010, 227 páxs.

Carlos Andrés GONZÁLEZ PAZ e Eduardo PÉREZ BAAMONDE

Ruta Pardo de Cela, [Lugo], Trasluz Lukus, D.L. 2010, 61 páxs.

Scroll to Top