Méndez Pérez, José, Otero Piñeyro Maseda, Pablo S. y Romaní Martínez, Miguel.

 

El monasterio de San Salvador de Chantada (siglos XI- XVI). Historia y documentos.
Anejo 40, 2016, CSIC; Xunta de Galicia, 829 páxs.

Resumo: Os Reis Católicos procederon a restaurar a efectividade do poder real e a construír un novo equilibrio na repartición de funcións cos outros poderes políticos e sociais presentes, esixindo a aceptación da efectiva preminencia rexia. Este libro céntrase no estudo da fiscalidade dos Reis Católicos e o efecto que esta tivo na actividade económica e comercial das principais vilas e cidades do reino de Galicia.

Como citar: José MÉNDEZ PÉREZ, Pablo S. OTERO PIÑEYRO MASEDA, e Miguel ROMANÍ MARTÍNEZ, El monasterio de San Salvador de Chantada (siglos XI-XVI). Historia y documentos, Santiago de Compostela, Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Xunta de Galicia, 2016 (Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos, 40).

Descargar índice

Scroll to Top