González Paz, Carlos Andrés.

O bispado de Mondoñedo na Idade Media: territorio, comunidade e poder.
Anejo 49, 2019, CSIC, 1213 pp.

Scroll to Top